سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی پروفیل ها
نامابعادطولمحل بارگیریضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ8602.824 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ10753.624 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ6452.224 اردیبهشت 140343,700 تومان
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمتر150*25012کارخانه کالوپ8602.824 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمتر150*25012کارخانه کالوپ10753.624 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ842224 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ10527.524 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ6316.524 اردیبهشت 140343,700 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خاور صنعت هما1.54.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خاور صنعت هما1.55.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خاور صنعت هما1.54.926 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.550*306کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خاور صنعت هما1.511.327 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خاور صنعت هما1.516.927 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خاور صنعت هما1.512.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خاور صنعت هما12.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خاور صنعت هما11.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140363,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خاور صنعت هما13.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خاور صنعت هما19.427 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خاور صنعت هما17.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خلیج فارس1.516.927 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خلیج فارس1.512.726 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خلیج فارس1.54.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.530*506کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خلیج فارس1.511.327 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خلیج فارس1.55.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خلیج فارس1.54.926 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان343.526 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان360.9926 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان352.226 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان341.225 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان349.4525 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان357.725 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان346.625 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان338.925 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان354.425 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان2.536.326 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان2.543.5626 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان2.550.8226 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان2.534.3425 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان2.548.0825 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان2.541.225 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان2.538.8525 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان2.532.3825 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان2.545.3325 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان229.0425 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان240.6625 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان234.8525 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان227.4725 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان238.4625 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان232.9725 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان231.0825 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان225.925 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان236.2625 اردیبهشت 140336,518 تومان
چهارچوبی فلزی ساده 1-861-866.62.53025 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت 2.562.525.325 اردیبهشت 140333,030 تومان
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر جباری6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر علویجه6.62.53119 دی 1402تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه6.6225.325 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر پروفیل اصفهان6.622425 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوبی پروفیل 50950962.51824 اردیبهشت 140339,750 تومان
لنگه دری پروفیل 50850862.51823 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوبی نگین6.62.54024 اردیبهشت 140339,750 تومان
سپری پروفیل 50750762.51823 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی 11-8611-866.62.53124 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی6225.317 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر علویجه6.62.53127 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر جباری6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر پروفیل اصفهان6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر تهران شرق6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر هیربد زرندیه6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر علویجه6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر جهان6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر جباری6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر پروفیل اصفهان6.622425 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوبی فلزی ساده 1-861-866.6224.224 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی نگین6.623124 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی پروفیل 509509621524 اردیبهشت 140340,550 تومان
لنگه دری پروفیل 508508621523 اردیبهشت 140340,550 تومان
سپری پروفیل 507507621523 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی 11-8611-866.6224.624 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی پروفیل 50950961.511.225 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
سپری پروفیل 50750761.511.224 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لنگه دری پروفیل 50850861.511.224 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خلیج فارس11.826 اردیبهشت 140352,927 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خلیج فارس13.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خلیج فارس12.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 116*166کارخانه خلیج فارس1326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خلیج فارس17.527 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خلیج فارس19.427 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا1048024 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا838424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا628824 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا1038424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا830724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا623024 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا1034524 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا827624 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا620724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا1030724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا824524 اردیبهشت 140344,363 تومان
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا618424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا1026824 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا821524 اردیبهشت 140344,363 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا616124 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل 90×90 ضخامت 390*906کارخانه اصفهان35113 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 80×80 ضخامت 380*806کارخانه اصفهان345.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 60*80 ضخامت 360*806کارخانه اصفهان339.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40×80 ضخامت 340*806کارخانه اصفهان33413 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 70×70 ضخامت 370*706کارخانه اصفهان339.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 60×60 ضخامت 360*606کارخانه اصفهان33413 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*60 ضخامت 340*606کارخانه اصفهان328.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*60 ضخامت 330*606کارخانه اصفهان325.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 50×50 ضخامت 350*506کارخانه اصفهان328.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*40 ضخامت 340*406کارخانه اصفهان322.613 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40×100 ضخامت 3100*406کارخانه اصفهان339.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*50 ضخامت 330*506کارخانه اصفهان322.613 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*40 ضخامت 330*406کارخانه اصفهان319.813 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*30 ضخامت 330*306کارخانه اصفهان31713 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*30 ضخامت 320*306کارخانه اصفهان314.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 10*30 ضخامت 330*106کارخانه اصفهان311.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 325*256کارخانه اصفهان314.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*50 ضخامت 350*206کارخانه اصفهان319.813 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*40 ضخامت 320*406کارخانه اصفهان31713 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 320*206کارخانه اصفهان311.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 60×120 ضخامت 360*1206کارخانه اصفهان35113 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 120×120 ضخامت 3120*1206کارخانه اصفهان36813 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 110×110 ضخامت 3110*1106کارخانه اصفهان362.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 80*100 ضخامت 380*1006کارخانه اصفهان35113 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 50×100 ضخامت 350*1006کارخانه اصفهان342.413 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 100×100 ضخامت 3100*1006کارخانه اصفهان356.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 1.5 نیکان6کارخانه نیکان1.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 یاران6کارخانه پروفیل یاران2.28.229 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 1.56کارخانه اصفهان1.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 کیان پرشیا6کارخانه پروفیل کیان پرشیا27.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 یاران6کارخانه پروفیل یاران27.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 یاران6کارخانه پروفیل یاران2.57.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 تهران شرق6کارخانه پروفیل تهران شرق2.59.329 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 تهران شرق6کارخانه پروفیل تهران شرق27.529 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا6کارخانه پروفیل کیان پرشیا2.59.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 90*90 ضخامت 2.590*906کارخانه اصفهان2.542.413 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*80 ضخامت 2.580*406کارخانه اصفهان2.528.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 70*70 ضخامت 2.570*706کارخانه اصفهان2.53313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 60*60 ضخامت 2.560*606کارخانه اصفهان2.528.313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*60 ضخامت 2.540*606کارخانه اصفهان2.523.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*60 ضخامت 2.530*606کارخانه اصفهان2.521.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل یه لبه 509 ضخامت 2.55096کارخانه اصفهان2.51828 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.55086کارخانه اصفهان2.51819 دی 1402تماس بگیرید
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.55076کارخانه اصفهان2.51819 دی 1402تماس بگیرید
پروفیل 50*50 ضخامت 2.550*506کارخانه اصفهان2.523.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*50 ضخامت 2.530*506کارخانه اصفهان2.518.913 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*50 ضخامت 2.540*506کارخانه اصفهان2.521.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*40 ضخامت 2.540*406کارخانه اصفهان2.518.913 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5100*406کارخانه اصفهان2.53313 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 35*35 ضخامت 2.535*356کارخانه اصفهان2.516.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*40 ضخامت 2.530*406کارخانه اصفهان2.516.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 30*30 ضخامت 2.530*306کارخانه اصفهان2.514.213 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 10*30 ضخامت 2.530*106کارخانه اصفهان2.59.413 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 25*25 ضخامت 2.525*256کارخانه اصفهان2.511.813 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*60 ضخامت 2.520*606کارخانه اصفهان2.518.913 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*40 ضخامت 2.520*406کارخانه اصفهان2.514.113 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*30 ضخامت 2.520*306کارخانه اصفهان2.511.813 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.520*206کارخانه اصفهان2.59.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 10*20 ضخامت 2.520*106کارخانه اصفهان2.5713 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 10*25 ضخامت 2.510*256کارخانه اصفهان2.58.313 شهریور 1402تماس بگیرید
چهارچوب فلزی معمولی ضخامت 2.56کارخانه اصفهان2.523.214 دی 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جهان6کارخانه جهان2.59.328 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 جهان6کارخانه جهان27.528 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جهان6کارخانه جهان2.59.328 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 جهان6کارخانه جهان27.528 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 پایا6کارخانه پایا27.528 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 علویجه6کارخانه اصفهان27.5328 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2 جباری6کارخانه پروفیل جباری27.528 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20*40 کچو6اصفهان211.128 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20*30 کچو6اصفهان29.228 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20*20 کچو6اصفهان27.3228 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 علویجه6کارخانه اصفهان2.57.5320 تیر 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جباری6کارخانه پروفیل جباری2.59.328 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*206کارخانه اصفهان27.516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان6کارخانه نیکان228 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهواز6کارخانه اصفهان2.28.328 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان6کارخانه نیکان2.528 خرداد 1402تماس بگیرید
پروفیل 20*20 ضخامت 2.520*206کارخانه اصفهان2.59.513 شهریور 1402تماس بگیرید
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه90*906کارخانه اصفهان23416 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه40*806کارخانه اصفهان222.516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه70*706کارخانه اصفهان226.416 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه60*606کارخانه اصفهان222.616 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه40*606کارخانه اصفهان218.916 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه30*606کارخانه اصفهان21716 آبان 140231,617 تومان
پروفیل یه لبه 509 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه5096کارخانه اصفهان21516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل لنگه دری 508 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه5086کارخانه اصفهان21519 دی 140231,617 تومان
پروفیل سپری507 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه5076کارخانه اصفهان21519 دی 140231,617 تومان
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه50*506کارخانه اصفهان218.816 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه50*406کارخانه اصفهان21716 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه40*406کارخانه اصفهان21516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه100*406کارخانه اصفهان226.416 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه35*356کارخانه اصفهان213.216 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه50*306کارخانه اصفهان21516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه40*306کارخانه اصفهان213.216 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه30*306کارخانه اصفهان211.216 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه30*106کارخانه اصفهان27.516 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه25*256کارخانه اصفهان29.416 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*606کارخانه اصفهان21514 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*406کارخانه اصفهان211.214 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*306کارخانه اصفهان29.4214 آبان 140231,617 تومان
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه20*106کارخانه اصفهان25.714 آبان 140231,617 تومان
زهورا با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه26کارخانه اصفهان25.713 شهریور 1402تماس بگیرید
چهارچوب فلزی نگین با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه26کارخانه اصفهان23114 دی 140231,617 تومان
چهارچوب فلزی معمولی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه26.6کارخانه اصفهان223.214 دی 140231,617 تومان
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه10*256کارخانه اصفهان26.614 آبان 140231,617 تومان
قیمـت روز پروفیل Z
نامطولمحل بارگیریارتفاع (cm)ضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان22343.526 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان22360.9926 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان22352.226 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان20341.225 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان20349.4525 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان20357.725 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر6کارخانه اصفهان18346.625 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر5کارخانه اصفهان18338.925 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 3 میلیمتر7کارخانه اصفهان18354.425 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان222.536.326 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان222.543.5626 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان222.550.8226 اردیبهشت 140336,163 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان202.534.3425 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان202.548.0825 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان202.541.225 اردیبهشت 140336,263 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر6کارخانه اصفهان182.538.8525 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر5کارخانه اصفهان182.532.3825 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2.5 میلیمتر7کارخانه اصفهان182.545.3325 اردیبهشت 140336,063 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان22229.0425 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان22240.6625 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 22 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان22234.8525 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان20227.4725 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان20238.4625 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 20 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان20232.9725 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر6کارخانه اصفهان18231.0825 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر5کارخانه اصفهان18225.925 اردیبهشت 140336,518 تومان
پروفیل زد ارتفاع 18 سانتی متر ضخامت 2 میلیمتر7کارخانه اصفهان18236.2625 اردیبهشت 140336,518 تومان
قیمـت روز پروفیل در و پنجره
نامابعادطولضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
چهارچوبی فلزی ساده 1-861-866.62.53025 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی ضخامت 2.562.525.325 اردیبهشت 140333,030 تومان
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر جباری6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر علویجه6.62.53119 دی 1402تماس بگیرید
چهارچوب فلزی فرانسوی با ورق ضخامت 2 فولاد مبارکه6.6225.325 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر پروفیل اصفهان6.622425 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوبی پروفیل 50950962.51824 اردیبهشت 140339,750 تومان
لنگه دری پروفیل 50850862.51823 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوبی نگین6.62.54024 اردیبهشت 140339,750 تومان
سپری پروفیل 50750762.51823 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی 11-8611-866.62.53124 اردیبهشت 140339,750 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی6225.317 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر علویجه6.62.53127 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر جباری6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 میلیمتر پروفیل اصفهان6.62.53125 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر تهران شرق6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر هیربد زرندیه6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر علویجه6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر جهان6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر جباری6.622424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 میلیمتر پروفیل اصفهان6.622425 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
چهارچوبی فلزی ساده 1-861-866.6224.224 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی نگین6.623124 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی پروفیل 509509621524 اردیبهشت 140340,550 تومان
لنگه دری پروفیل 508508621523 اردیبهشت 140340,550 تومان
سپری پروفیل 507507621523 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوب فلزی فرانسوی 11-8611-866.6224.624 اردیبهشت 140340,550 تومان
چهارچوبی پروفیل 50950961.511.225 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
سپری پروفیل 50750761.511.224 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لنگه دری پروفیل 50850861.511.224 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
قیمـت روز پروفیل سبک
نامابعادطولمحل بارگیریضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خاور صنعت هما1.54.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خاور صنعت هما1.5726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خاور صنعت هما1.55.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خاور صنعت هما1.54.926 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.550*306کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خاور صنعت هما1.511.327 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خاور صنعت هما1.59.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خاور صنعت هما1.58.426 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خاور صنعت هما1.516.927 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خاور صنعت هما1.514.127 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خاور صنعت هما1.512.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خاور صنعت هما1.511.326 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خاور صنعت هما12.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خاور صنعت هما11.826 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خاور صنعت هما15.626 اردیبهشت 140363,665 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خاور صنعت هما14.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خاور صنعت هما13.726 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خاور صنعت هما13.226 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خاور صنعت هما19.427 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خاور صنعت هما17.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خاور صنعت هما16.526 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خاور صنعت هما17.527 اردیبهشت 140353,665 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1.550*506کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1.540*806کارخانه خلیج فارس1.516.927 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1.530*606کارخانه خلیج فارس1.512.726 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1.520*106کارخانه خلیج فارس1.54.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1.530*506کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1.550*206کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1.540*406کارخانه خلیج فارس1.511.327 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1.530*406کارخانه خلیج فارس1.59.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1.520*406کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1.525*256کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1.520*206کارخانه خلیج فارس1.55.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1.510*256کارخانه خلیج فارس1.54.926 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1.530*306کارخانه خلیج فارس1.58.426 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1.520*306کارخانه خلیج فارس1.5726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1.540*606کارخانه خلیج فارس1.514.127 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1.520*606کارخانه خلیج فارس1.511.326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*106کارخانه خلیج فارس11.826 اردیبهشت 140352,927 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 110*256کارخانه خلیج فارس13.226 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*506کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*106کارخانه خلیج فارس12.826 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 150*206کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 116*166کارخانه خلیج فارس1326 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*406کارخانه خلیج فارس17.527 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 130*406کارخانه خلیج فارس16.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 120*406کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*306کارخانه خلیج فارس15.626 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 120*306کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*256کارخانه خلیج فارس14.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*206کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 140*606کارخانه خلیج فارس19.427 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*106کارخانه خلیج فارس13.726 اردیبهشت 140352,727 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 120*606کارخانه خلیج فارس17.526 اردیبهشت 140352,727 تومان
قیمـت روز پروفیل صنعتی
نامابعادطولمحل بارگیریضخامتوزنبروزرسانیقیمتعملیات
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ8602.824 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ10753.624 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر200*20012کارخانه کالوپ6452.224 اردیبهشت 140343,700 تومان
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 8 میلیمتر150*25012کارخانه کالوپ8602.824 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 250*150 ضخامت 10 میلیمتر150*25012کارخانه کالوپ10753.624 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ842224 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ10527.524 اردیبهشت 140344,100 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر140*14012کارخانه کالوپ6316.524 اردیبهشت 140343,700 تومان
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 10 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا1048024 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 8 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا838424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 250*250 ضخامت 6 میلیمتر250*2506کارخانه آتنا628824 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا1038424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا830724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 میلیمتر200*2006کارخانه آتنا623024 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا1034524 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا827624 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 میلیمتر180*1806کارخانه آتنا620724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا1030724 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا824524 اردیبهشت 140344,363 تومان
پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 میلیمتر160*1606کارخانه آتنا618424 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 10 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا1026824 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 8 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا821524 اردیبهشت 140344,363 تومان
پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 6 میلیمتر140*1406کارخانه آتنا616124 اردیبهشت 1403تماس بگیرید

پروفیل ساختمانی چیست؟

پروفیل، فلزی است در آلیاژ ها و جنس های متفاوت که از آن در صنایع مختلف استفاده می شود. پروفیل ها در واقع مقاطع فولادی طویل و توخالی هستند که به دسته های مختلفی تقسیم بندی میشوند. از جمله دلیل هایی که پروفیل ها را با یکدیگیر متمایز میکند میتوان به: شکل، ابعاد، جنس، ضخامت، موارد استفاده، روش تولید و … اشاره کرد.

انواع پروفیل

با توجه به اینکه انواع مختلف پروفیل تولید می شود و کاربرد آنها نیز وسیع و گسترده است هنگام استفاده از آنها باید به موارد مهمی از جمله دسته بندی آنها از لحاظ شکلی هم دقت کرد.

انواع مختلف پروفیل عبارتند از:

  • پروفیل ساختمانی: پروفیل ساختمانی به شکل مربع و مستطیل بوده و برای ساختن درب و پنجره، ساخت خانه های آماده و دکوراسیون داخلی ساختمان ها به کار می رود.
  • پروفیل صنعتی: پروفیل صنعتی یا سنگین در ساخت سازه های صنعتی کاربرد فراوانی دارد. پل ها، صنایع نظامی و تابلوهای تبلیغاتی که در ابعاد بزرگ هستند، با پروفیل صنعتی سروکار دارند. پروفیل صنعتی از ورق های سیاه با ضخامت بالا تولید می گردند.
  • پروفیل مبلی: پروفیل مبلی یا سبک در سطوح مختلفی مانند دایره ای، سه گوش، چهارگوش و یا ترکیبی دیده می شود. تولید صندلی و مبلمان، کانکس و کانتینر، اگزوز، ساخت دوچرخه و لوازم خانگی از جمله صنایعی هستند که با پروفیل های سبک سروکار دارند.
  • پروفیل زد (Z): پروفیل زد مقطع فولادی به شکل Z دارد. از کاربردهای پروفیل زد می توان به مصارف ساختمانی، کشتی سازی، ساخت اسکلت های فلزی، ساخت انواع سوله و سالن ورزشی اشاره کرد.
  • پروفیل گالوانیزه: پروفیل گالوانیزه، پروفیل با پوشش ضدزنگ است. در تولید این نوع پروفیل یک پوشش آهن یا فولاد برای جلوگیری از زنگ زدن و خوردگی آن استفاده می شود. عمده استفاده از پروفیل گالوانیزه در حمل و نقل عمومی، کارگاه ها، فرودگاه ها، ساختمان ها، بزرگراه ها، خطوط انتقال انرژی و ارتباطات خواهد بود.

کاربرد پروفیل

اگر بخواهیم پروفیل هارو از لحاظ کاربرد تقسیم بندی کنیم به دو دسته کلی تقسیم بندی میشوند:

  • پروفیل ساختمانی
  • پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی معمولا به دلیل کاربرد‌های مخصوص، دارای استاندارد‌های خاصی هستند. از این نوع پروفیل‌ها در صنایع نظامی، خودروسازی و غیره استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد این نوع پروفیل، تولید آن به آسانی تولید پروفیل‌های ساختمانی نبوده و علاوه بر تجهیزات خاص به هزینه و زمان بیشتری نیز نیاز است.

و در کل پروفیل ها در صنایع مهمی همچون: ساختمان، کشتی سازی، خودرو سازی، صنعت مبلمان و … استفاده می شوند.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل چیست؟

قیمت پروفیل متاثر از موارد بسیار زیادی از جمله عواملی همچون ابعاد مقطع ، قیمت مواد اولیه (ورق)، جنس پروفیل، روش ساخت و عرضه و تقاضا آن اشاره کرد.

و در آخر باید توجه داشته باشید امروزه پروفیل ها به اندازه ای تولید میشوند و بتوان به روشی آن ها را نصب کرد که باعث هزینه هی بالا و زیادی نشوند و کاربرد زیادی در زمینه ساخت و ساز داشته باشند. همچنین علاوه و کاربرد ها و ویژیگی های بسیاری ک دارند زیبایی و جلوه خاصی به پروژه میدهند که باعث محبوبیت بین کارفرمایان شده.

برای اطلاع از قیمت روزانه و بالا بردن اطلاعات خود در زمینه این محصول و نحوه ارسال بار میتوانید با کارشناسان فروش مجموعه ما تماس گرفته و به راحتی کار خود را پیش ببرید.

قیمت پروفیل امروز

قیمت پروفیل روز براساس عوامل مختلفی مانند جنس و کیفیت پروفیل، ابعاد، شرکت و برند سازنده آن، تغییرات نرخ ارز، قیمت جهانی آهن و … محاسبه شده و به دلیل تغییرات روزانه قیمت ها باید خریداران از طریق تماس با مراکز معتبر پرسیده و از نرخ همان روز مطلع شوند.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول