سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

دسته بندی تیر‌ آهن‌های شرکت فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی تیرآهن ها
نامطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن هر شاخه (kg)بروزرسانیاشتراک گذاری قیمت با 10% ارزش افزودهعملیات
تیرآهن 20 لانه زنبوری12بنگاه اصفهان20شاخه26930 خرداد 1403
9,000,000 تومان
تیرآهن 18 لانه زنبوری12بنگاه اصفهان18شاخه22630 خرداد 1403
7,150,000 تومان
تیرآهن 16 لانه زنبوری12بنگاه اصفهان16شاخه19030 خرداد 1403
6,050,000 تومان
هاش HEB سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم32130 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم51230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم40530 خرداد 1403
32,500 تومان
هاش HEB سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم24530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم111630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم73630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 18 سانتی متر12اصفهان18کیلوگرم61530 خرداد 1403
32,500 تومان
هاش HEB سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم186030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم152430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم140430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم123630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم99930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم85830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم170430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم160830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم254430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم238826 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم224430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم205230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم213630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم199230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم186030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم168030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم150030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم134430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم126030 خرداد 1403
71,500 تومان
هاش HEA سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم117230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم99930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم87530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم76430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم70230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم60630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم50830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم42630 خرداد 1403
47,520 تومان
هاش HEA سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم36530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم29730 خرداد 1403
33,000 تومان
هاش HEA سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم23930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم20130 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن12بنگاه اصفهان30کیلوگرم50730 خرداد 1403
30,800 تومان
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن12بنگاه اصفهان27کیلوگرم43430 خرداد 1403
28,800 تومان
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن12بنگاه اصفهان24کیلوگرم36930 خرداد 1403
29,000 تومان
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن12بنگاه اصفهان22کیلوگرم31530 خرداد 1403
30,000 تومان
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن12بنگاه اصفهان20کیلوگرم26930 خرداد 1403
31,000 تومان
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن12بنگاه اصفهان18کیلوگرم22630 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن12بنگاه اصفهان16شاخه19030 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن12بنگاه اصفهان14کیلوگرم15530 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن12بنگاه اصفهان12شاخه12530 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن12کارخانه20شاخه26930 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن12کارخانه18کیلوگرم22630 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن12کارخانه16کیلوگرم19030 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن12کارخانه14کیلوگرم15530 خرداد 1403
تماس بگیرید
قیمـت روز تیرآهن IPB
نامطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن هر شاخه (kg)بروزرسانیاشتراک گذاری قیمت با 10% ارزش افزودهعملیات
هاش HEB سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم32130 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم51230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم40530 خرداد 1403
32,500 تومان
هاش HEB سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم24530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم111630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم73630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 18 سانتی متر12اصفهان18کیلوگرم61530 خرداد 1403
32,500 تومان
هاش HEB سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم186030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم152430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم140430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم123630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم99930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم85830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم170430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم160830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم254430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم238826 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم224430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEB سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم205230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم213630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم199230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم186030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم168030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم150030 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم134430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم126030 خرداد 1403
71,500 تومان
هاش HEA سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم117230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم99930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم87530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم76430 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم70230 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم60630 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم50830 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم42630 خرداد 1403
47,520 تومان
هاش HEA سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم36530 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم29730 خرداد 1403
33,000 تومان
هاش HEA سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم23930 خرداد 1403
تماس بگیرید
هاش HEA سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم20130 خرداد 1403
تماس بگیرید
قیمـت روز تیرآهن IPE
نامطول (m)محل بارگیریتعداد شاخه در هر بستهواحدوزن هر شاخه (kg)بروزرسانیاشتراک گذاری قیمت با 10% ارزش افزودهعملیات
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن12بنگاه اصفهان10کیلوگرم50730 خرداد 1403
30,800 تومان
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن12بنگاه اصفهان12کیلوگرم43430 خرداد 1403
28,800 تومان
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن12بنگاه اصفهان14کیلوگرم36930 خرداد 1403
29,000 تومان
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن12بنگاه اصفهان16کیلوگرم31530 خرداد 1403
30,000 تومان
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن12بنگاه اصفهان18کیلوگرم26930 خرداد 1403
31,000 تومان
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن12بنگاه اصفهان24کیلوگرم22630 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن12بنگاه اصفهان30شاخه19030 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن12بنگاه اصفهان36کیلوگرم15530 خرداد 1403
29,400 تومان
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن12بنگاه اصفهان44شاخه12530 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن12کارخانه18شاخه26930 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن12کارخانه24کیلوگرم22630 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن12کارخانه30کیلوگرم19030 خرداد 1403
تماس بگیرید
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن12کارخانه40کیلوگرم15530 خرداد 1403
تماس بگیرید
قیمـت روز تیرآهن CPE
نامکارخانهطول (m)محل بارگیریواحدوزن (kg)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیاشتراک گذاری قیمت با 10% ارزش افزودهعملیات
تیرآهن 20 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهانشاخه26930 خرداد 1403
9,000,000 تومان
تیرآهن 18 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهانشاخه22630 خرداد 1403
7,150,000 تومان
تیرآهن 16 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهانشاخه19030 خرداد 1403
6,050,000 تومان

تیرآهن چیست؟

تیرآهن در بازار به دو صورت I شکل و H شکل عرضه می‌شود. تیرآهن یکی از مقاطع فولادی طویلی است که در امور ساختمان‌سازی بسیار کاربرد دارد و مهم است و وظیفه اصلی آن تحمل همه وزن ساختمان می‌باشد. کیفیت تیرآهن برای ساخت یک سازه اهمیت زیادی دارد و یک سازنده باید در زمینه انتخاب تیرآهن دقت کافی داشته باشد زیرا از لحاظ هزینه تاثیر زیادی بر قیمت پایانی پروژه دارد. به همین دلیل اطلاع از قیمت تیرآهن، پیش از اقدام به ساخت ضروری است.

انواع مختلف تیرآهن

از انواع مختلف تیرآهن می‌توان به تیرآهن هاش یا IPB، تیرآهن لانه زنبوری یا CNP و تیرآهن IPE و INP اشاره کرد که هر یک با توجه به فرایند ساخت و استاندارد تولید ویژگی‌ها و کاربردهای مخصوصی دارند. تیرآهن معمولی عمدتا از سایزهای 12 تا 30 در بازار موجود است و عمدتا در طول‌های 12 متری تولید می‌شود.

جهت دریافت اطلاعات کامل در رابطه با انواع تیرآهن و استعلام قیمت، می‌توانید با کارشناسان مجموعه ما تماس بگیرید.

کاربرد های تیرآهن

بیشترین کاربرد تیرآهن‌ها با تمامی مدل های مختلفی که دارند، در پروژه های ساختمان‌سازی استفاده میشوند.

برای آشنایی بیشتر شما با کاربردهای آهن چندمورد از آنهارا نام میبریم:

۱. ساخت اسکلت سازه های فولادی با تیرآهن

بخش اصلی موجود در ساخت سازه های ساختمانی اسکلت است که باید مقاومت زیادی داشته باشد. از جمله تیرآهن‌هایی که برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان کاربرد دارند میتوان به انواع تیرآهن‌های اروپایی، تیرآهن‌های بال پهن (معروف به هاش)، تیرآهن‌های نیم پهن و تیرآهن‌های لانه زنبوری اشاره کرد.

۲.ساخت کفی‌های ستون و اتصال نبشی به ستون‌ها با تیرآهن

یکی از قابلیت هایی که تیرآهن ها دارند جوشکاری و اجرای اتصالات پیچ را است، پس می توان از آن‌ها به عنوان بستری برای اتصال نبشی و ستون استفاده کرد. در این حالت، تحمل تمامی بارهای وارد شده به عهده تیرآهن میشود.

۳. ستون‌های ساختمان با تیرآهن

تیرآهن‌های بال پهن که به هاش هم در بازار معروف هستند در صورتی که سطح مقطعی نزدیک به مربع داشته باشند در ساخت ستون‌های ساختمان به کار می‌روند.

۴. استفاده از تیرآهن به عنوان شاه تیر (تیرهای اصلی)

اصطلاح تیر که در بازار زیاد میشنویم به المان‌های افقی موجود در سازه‌های فولادی، گفته می شود. تیرآهن‌ها را می توان به شکل افقی روی ستون‌ها قرار داد و با کمک نبشی بین بال تیرآهن و ستون، آن را محکم و مقاوم نگه داشت. به این نحوه‌ی اتصال، اصطلاحا شاه تیر میگویند.

۵. ساخت خرپا با تیرآهن

برای ساخت خرپا میتوان از انواع مختلف تیرآهن استفاده کرد. این مدل، برای ساخت تیرهای تراس، سقف، سوله و… هم کاربرد دارد.

۶. استفاده از تیرآهن به عنوان تیرهای میانی

تیرهای میانی از شاه تیر کوچک تر هستند و به عنوان تیرآهن کوچک شناخته میشود. این تیرهای میانی در بالا و پایین تیرها و تیرآهن‌ها قرار گرفته و کمک می‌کنند تا فشار و نیروی زیادی از طرف تیرآهن قابل دریافت باشد.

عوامل مؤثر بر قیمت تیرآهن

فاکتورهای مختلفی در تعیین قیمت آهن آلات دخیل است که علاوه‌بر تیرآهن سایر مقاطع فولادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مهمترین موارد می‌توان به نرخ مواد اولیه مانند سنگ آهن، کرایه حمل بار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار، بورس کالا، قیمت‌های جهانی فولاد، قیمت نفت، صدور برخی شیوه‌نامه‌ها، میزان ساخت و ساز، تغییرات فصلی، تورم داخلی و جهانی، میزان صادرات و … اشاره کرد.

اما در کنار عواملی که ذکر شد پارامترهایی مانند برند و کارخانه تولیدکننده، وزن و سایز محصول، استاندارد تولید، موجودی بار و … در قیمتگذاری تیرآهن اثرگذار است.

قیمت روز تیرآهن

تیرآهن یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی است که در ساخت سازه‌های بزرگ و اسکلت فولادی به کار می‌رود. این محصول در انواع و استانداردهای مختلف تولید می‌شود که بر مبنای این استانداردها قیمت روز تیرآهن در هر کیلوگرم یا در هر شاخه تغییر می‌کند.
از جمله کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن می‌توان به ذوب آهن اصفهان، ظفر بناب، فایکو و آریان فولاد اشاره نمود. اگر به دنبال خرید تیرآهن از برندی معتبر، با کیفیت بالا و تنوع زیاد هستید محصول کارخانه ذوب آهن اصفهان انتخاب مناسبی برای شماست. تیرآهن اصفهان بر اساس استاندارد جدول اشتال و از سایز 12 تا 30 تولید و به بازار عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تیرآهن فایکو سبک‌تر بوده و قیمت پایین‌تری نیز دارد.

سایزهای پرفروش تیرآهن

تیرآهن 14: تیراهن اصفهان 14 کاربرد زیادی را در ساخت و ساز و صنعت به خود اختصاص داده و در دسته محصولات پرفروش قرار دارد. قیمت تیرآهن 14 اصفهان را می‌توانید در جدول ارائه شده در این صفحه مشاهده کنید.

تیرآهن 16: در تمامی برندهای تولید تیرآهن، سایز 16 جزو پرفروش‌ترین محصولات بوده که طرفداران زیادی دارد. این محصول دارای کیفیت بالایی بوده و از دقت ابعادی خوبی برخوردار است.

تیرآهن 18: تیر 18 نیز یکی دیگر از سایزهای پرمصرف به شمار می‌رود که نسبت به دو سایز دیگر از وزن و قیمت بالاتری برخوردار است.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول