سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

دسته بندی تیر‌ آهن‌های شرکت فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی تیرآهن ها
نامکارخانهطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن (kg)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن 20 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان20شاخه2752759 اردیبهشت 14038,680,000 تومان
تیرآهن 18 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان18شاخه2252259 اردیبهشت 14036,545,000 تومان
تیرآهن 16 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان16شاخه1901909 اردیبهشت 14035,635,000 تومان
هاش HEB سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم3219 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEB سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم51221 بهمن 140228,440 تومان
هاش HEB سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم4059 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEB سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم24515 بهمن 140258,716 تومان
هاش HEB سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم11169 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEB سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم7369 اردیبهشت 140347,200 تومان
هاش HEB سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم6159 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEB سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم18609 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم15249 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم14049 اردیبهشت 140363,600 تومان
هاش HEB سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم12369 اردیبهشت 140363,600 تومان
هاش HEB سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم9999 اردیبهشت 140352,700 تومان
هاش HEB سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم8589 اردیبهشت 140352,700 تومان
هاش HEB سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم17049 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم16089 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم254415 بهمن 140272,477 تومان
هاش HEB سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم23889 اردیبهشت 1403917 تومان
هاش HEB سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم224415 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEB سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم205215 بهمن 140259,587 تومان
هاش HEA سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم213615 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEA سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم199215 بهمن 1402تماس بگیرید
هاش HEA سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم186015 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEA سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم168015 بهمن 140258,670 تومان
هاش HEA سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم15009 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم134415 بهمن 140267,890 تومان
هاش HEA سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم12609 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم11729 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم9999 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم8759 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم7649 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم7029 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم6069 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم5089 اردیبهشت 140337,200 تومان
هاش HEA سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم4269 اردیبهشت 140341,800 تومان
هاش HEA سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم3659 اردیبهشت 140354,500 تومان
هاش HEA سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم2979 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEA سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم2399 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEA سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم2019 اردیبهشت 140359,000 تومان
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن12بنگاه اصفهان30کیلوگرم50650724 اردیبهشت 140330,000 تومان
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن12بنگاه اصفهان27کیلوگرم42543424 اردیبهشت 140327,725 تومان
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن12بنگاه اصفهان24کیلوگرم37536924 اردیبهشت 140327,725 تومان
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن12بنگاه اصفهان22کیلوگرم32531524 اردیبهشت 140329,270 تومان
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن12بنگاه اصفهان20کیلوگرم27526924 اردیبهشت 140330,180 تومان
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن12بنگاه اصفهان18شاخه2252269 اردیبهشت 14036,270,000 تومان
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن12بنگاه اصفهان16شاخه1901909 اردیبهشت 14035,365,000 تومان
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن12بنگاه اصفهان14شاخه1551559 اردیبهشت 14034,455,000 تومان
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن12بنگاه اصفهان12شاخه1251259 اردیبهشت 14033,590,000 تومان
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن12کارخانه20شاخه24026924 اردیبهشت 14039,340,000 تومان
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن12کارخانه18شاخه21022624 اردیبهشت 14036,150,000 تومان
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن12کارخانه16شاخه17219024 اردیبهشت 14035,300,000 تومان
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن12کارخانه14شاخه13715524 اردیبهشت 14034,940,000 تومان
قیمـت روز تیرآهن IPB
نامطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
هاش HEB سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم3219 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEB سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم51221 بهمن 140228,440 تومان
هاش HEB سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم4059 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEB سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم24515 بهمن 140258,716 تومان
هاش HEB سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم11169 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEB سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم7369 اردیبهشت 140347,200 تومان
هاش HEB سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم6159 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEB سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم18609 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم15249 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم14049 اردیبهشت 140363,600 تومان
هاش HEB سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم12369 اردیبهشت 140363,600 تومان
هاش HEB سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم9999 اردیبهشت 140352,700 تومان
هاش HEB سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم8589 اردیبهشت 140352,700 تومان
هاش HEB سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم17049 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم16089 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEB سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم254415 بهمن 140272,477 تومان
هاش HEB سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم23889 اردیبهشت 1403917 تومان
هاش HEB سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم224415 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEB سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم205215 بهمن 140259,587 تومان
هاش HEA سایز 60 سانتی متر12بنگاه تهران60کیلوگرم213615 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEA سایز 55 سانتی متر12بنگاه تهران55کیلوگرم199215 بهمن 1402تماس بگیرید
هاش HEA سایز 50 سانتی متر12بنگاه تهران50کیلوگرم186015 بهمن 140264,220 تومان
هاش HEA سایز 45 سانتی متر12بنگاه تهران45کیلوگرم168015 بهمن 140258,670 تومان
هاش HEA سایز 40 سانتی متر12بنگاه تهران40کیلوگرم15009 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 36 سانتی متر12بنگاه تهران36کیلوگرم134415 بهمن 140267,890 تومان
هاش HEA سایز 34 سانتی متر12بنگاه تهران34کیلوگرم12609 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 32 سانتی متر12بنگاه تهران32کیلوگرم11729 اردیبهشت 140365,400 تومان
هاش HEA سایز 30 سانتی متر12بنگاه تهران30کیلوگرم9999 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 28 سانتی متر12بنگاه تهران28کیلوگرم8759 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 26 سانتی متر12بنگاه تهران26کیلوگرم7649 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 24 سانتی متر12بنگاه تهران24کیلوگرم7029 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 22 سانتی متر12بنگاه تهران22کیلوگرم6069 اردیبهشت 140363,500 تومان
هاش HEA سایز 20 سانتی متر12بنگاه تهران20کیلوگرم5089 اردیبهشت 140337,200 تومان
هاش HEA سایز 18 سانتی متر12بنگاه تهران18کیلوگرم4269 اردیبهشت 140341,800 تومان
هاش HEA سایز 16 سانتی متر12بنگاه تهران16کیلوگرم3659 اردیبهشت 140354,500 تومان
هاش HEA سایز 14 سانتی متر12بنگاه تهران14کیلوگرم2979 اردیبهشت 140327,200 تومان
هاش HEA سایز 12 سانتی متر12بنگاه تهران12کیلوگرم2399 اردیبهشت 140359,000 تومان
هاش HEA سایز 10 سانتی متر12بنگاه تهران10کیلوگرم2019 اردیبهشت 140359,000 تومان
قیمـت روز تیرآهن IPE
نامطول (m)محل بارگیریتعداد شاخه در هر بستهسایزواحدوزن (kg)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن12بنگاه اصفهان1030کیلوگرم50650724 اردیبهشت 140330,000 تومان
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن12بنگاه اصفهان1227کیلوگرم42543424 اردیبهشت 140327,725 تومان
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن12بنگاه اصفهان1424کیلوگرم37536924 اردیبهشت 140327,725 تومان
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن12بنگاه اصفهان1622کیلوگرم32531524 اردیبهشت 140329,270 تومان
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن12بنگاه اصفهان1820کیلوگرم27526924 اردیبهشت 140330,180 تومان
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن12بنگاه اصفهان2418شاخه2252269 اردیبهشت 14036,270,000 تومان
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن12بنگاه اصفهان3016شاخه1901909 اردیبهشت 14035,365,000 تومان
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن12بنگاه اصفهان3614شاخه1551559 اردیبهشت 14034,455,000 تومان
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن12بنگاه اصفهان4412شاخه1251259 اردیبهشت 14033,590,000 تومان
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن12کارخانه1820شاخه24026924 اردیبهشت 14039,340,000 تومان
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن12کارخانه2418شاخه21022624 اردیبهشت 14036,150,000 تومان
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن12کارخانه3016شاخه17219024 اردیبهشت 14035,300,000 تومان
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن12کارخانه4014شاخه13715524 اردیبهشت 14034,940,000 تومان
قیمـت روز تیرآهن CPE
نامکارخانهطول (m)محل بارگیریسایزواحدوزن (kg)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
تیرآهن 20 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان20شاخه2752759 اردیبهشت 14038,680,000 تومان
تیرآهن 18 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان18شاخه2252259 اردیبهشت 14036,545,000 تومان
تیرآهن 16 لانه زنبوریذوب آهن اصفهان12بنگاه اصفهان16شاخه1901909 اردیبهشت 14035,635,000 تومان

تیرآهن چیست؟

تیرآهن در بازار به دو صورت I شکل و H شکل عرضه می‌شود. تیرآهن یکی از مقاطع فولادی طویلی است که در امور ساختمان‌سازی بسیار کاربرد دارد و مهم است و وظیفه اصلی آن تحمل همه وزن ساختمان می‌باشد. کیفیت تیرآهن برای ساخت یک سازه اهمیت زیادی دارد و یک سازنده باید در زمینه انتخاب تیرآهن دقت کافی داشته باشد زیرا از لحاظ هزینه تاثیر زیادی بر قیمت پایانی پروژه دارد. به همین دلیل اطلاع از قیمت تیرآهن، پیش از اقدام به ساخت ضروری است.

انواع مختلف تیرآهن

از انواع مختلف تیرآهن می‌توان به تیرآهن هاش یا IPB، تیرآهن لانه زنبوری یا CNP و تیرآهن IPE و INP اشاره کرد که هر یک با توجه به فرایند ساخت و استاندارد تولید ویژگی‌ها و کاربردهای مخصوصی دارند. تیرآهن معمولی عمدتا از سایزهای 12 تا 30 در بازار موجود است و عمدتا در طول‌های 12 متری تولید می‌شود.

جهت دریافت اطلاعات کامل در رابطه با انواع تیرآهن و استعلام قیمت، می‌توانید با کارشناسان مجموعه ما تماس بگیرید.

کاربرد های تیرآهن

بیشترین کاربرد تیرآهن‌ها با تمامی مدل های مختلفی که دارند، در پروژه های ساختمان‌سازی استفاده میشوند.

برای آشنایی بیشتر شما با کاربردهای آهن چندمورد از آنهارا نام میبریم:

۱. ساخت اسکلت سازه های فولادی با تیرآهن

بخش اصلی موجود در ساخت سازه های ساختمانی اسکلت است که باید مقاومت زیادی داشته باشد. از جمله تیرآهن‌هایی که برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان کاربرد دارند میتوان به انواع تیرآهن‌های اروپایی، تیرآهن‌های بال پهن (معروف به هاش)، تیرآهن‌های نیم پهن و تیرآهن‌های لانه زنبوری اشاره کرد.

۲.ساخت کفی‌های ستون و اتصال نبشی به ستون‌ها با تیرآهن

یکی از قابلیت هایی که تیرآهن ها دارند جوشکاری و اجرای اتصالات پیچ را است، پس می توان از آن‌ها به عنوان بستری برای اتصال نبشی و ستون استفاده کرد. در این حالت، تحمل تمامی بارهای وارد شده به عهده تیرآهن میشود.

۳. ستون‌های ساختمان با تیرآهن

تیرآهن‌های بال پهن که به هاش هم در بازار معروف هستند در صورتی که سطح مقطعی نزدیک به مربع داشته باشند در ساخت ستون‌های ساختمان به کار می‌روند.

۴. استفاده از تیرآهن به عنوان شاه تیر (تیرهای اصلی)

اصطلاح تیر که در بازار زیاد میشنویم به المان‌های افقی موجود در سازه‌های فولادی، گفته می شود. تیرآهن‌ها را می توان به شکل افقی روی ستون‌ها قرار داد و با کمک نبشی بین بال تیرآهن و ستون، آن را محکم و مقاوم نگه داشت. به این نحوه‌ی اتصال، اصطلاحا شاه تیر میگویند.

۵. ساخت خرپا با تیرآهن

برای ساخت خرپا میتوان از انواع مختلف تیرآهن استفاده کرد. این مدل، برای ساخت تیرهای تراس، سقف، سوله و… هم کاربرد دارد.

۶. استفاده از تیرآهن به عنوان تیرهای میانی

تیرهای میانی از شاه تیر کوچک تر هستند و به عنوان تیرآهن کوچک شناخته میشود. این تیرهای میانی در بالا و پایین تیرها و تیرآهن‌ها قرار گرفته و کمک می‌کنند تا فشار و نیروی زیادی از طرف تیرآهن قابل دریافت باشد.

عوامل مؤثر بر قیمت تیرآهن

فاکتورهای مختلفی در تعیین قیمت آهن آلات دخیل است که علاوه‌بر تیرآهن سایر مقاطع فولادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مهمترین موارد می‌توان به نرخ مواد اولیه مانند سنگ آهن، کرایه حمل بار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار، بورس کالا، قیمت‌های جهانی فولاد، قیمت نفت، صدور برخی شیوه‌نامه‌ها، میزان ساخت و ساز، تغییرات فصلی، تورم داخلی و جهانی، میزان صادرات و … اشاره کرد.

اما در کنار عواملی که ذکر شد پارامترهایی مانند برند و کارخانه تولیدکننده، وزن و سایز محصول، استاندارد تولید، موجودی بار و … در قیمتگذاری تیرآهن اثرگذار است.

قیمت روز تیرآهن

تیرآهن یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی است که در ساخت سازه‌های بزرگ و اسکلت فولادی به کار می‌رود. این محصول در انواع و استانداردهای مختلف تولید می‌شود که بر مبنای این استانداردها قیمت روز تیرآهن در هر کیلوگرم یا در هر شاخه تغییر می‌کند.
از جمله کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن می‌توان به ذوب آهن اصفهان، ظفر بناب، فایکو و آریان فولاد اشاره نمود. اگر به دنبال خرید تیرآهن از برندی معتبر، با کیفیت بالا و تنوع زیاد هستید محصول کارخانه ذوب آهن اصفهان انتخاب مناسبی برای شماست. تیرآهن اصفهان بر اساس استاندارد جدول اشتال و از سایز 12 تا 30 تولید و به بازار عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تیرآهن فایکو سبک‌تر بوده و قیمت پایین‌تری نیز دارد.

سایزهای پرفروش تیرآهن

تیرآهن 14: تیراهن اصفهان 14 کاربرد زیادی را در ساخت و ساز و صنعت به خود اختصاص داده و در دسته محصولات پرفروش قرار دارد. قیمت تیرآهن 14 اصفهان را می‌توانید در جدول ارائه شده در این صفحه مشاهده کنید.

تیرآهن 16: در تمامی برندهای تولید تیرآهن، سایز 16 جزو پرفروش‌ترین محصولات بوده که طرفداران زیادی دارد. این محصول دارای کیفیت بالایی بوده و از دقت ابعادی خوبی برخوردار است.

تیرآهن 18: تیر 18 نیز یکی دیگر از سایزهای پرمصرف به شمار می‌رود که نسبت به دو سایز دیگر از وزن و قیمت بالاتری برخوردار است.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول