سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز لوله گالوانیزه
نامقطر (inch)قطر (mm)طول (m)محل بارگیریضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه قزوین2.523 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه قزوین2.529 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه قزوین2.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½-1 اینچ"11/248.36کارخانه قزوین2.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ"11/442.26کارخانه قزوین2.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه قزوین2.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه قزوین223 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه قزوین229 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه قزوین229 بهمن 140250,445 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ"11/248.36کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ"11/442.26کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر"5141.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر"4114.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه2.524 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر"5141.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر"4114.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه2.525 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه2.525 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه2.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه2.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ1-1/248.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ1-1/442.26کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان

لوله گالوانیزه چیست؟

این محصول یک لوله فلزی است که در طی فرایند گالوانیزاسیون سطح آن توسط یک فلز دیگر پوشانده می‌شود. همچنین این نوع لوله از نظر تولید شبیه به لوله مبلی می‌باشد. فرایند گالوانیزاسیون می‌تواند به صورت گرم و یا سرد انجام شود که تولید هر یک باعث می‌شود تا مشخصات و ویژیگی آن نیز متفاوت شود. خوب است اطلاع داشته باشیم که عموما در ایران از فلز مس برای پوشاندن سطح آهنی یا فولادی لوله گالوانیزه استفاده شود. مس به این خاطر استفاده می‌شود که به لوله قابلیت مقاومت در برابر خورندگی را می‌دهد. این محصول در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طول لوله‌های گالوانیزه می‌تواند در محدوده‌های زیادی قرار داشته باشد. لوله فولادی گالوانیزه می‌تواند ضخامت، وزن، سایز و ویژگی‌های فنی بسیاری داشته باشد. هر مشتری بنا به نیاز خود می‌تواند لوله‌ای که مناسب است را سفارش دهد.

انواع لوله گالوانیزه

به طور کلی لوله های گالوانیزه به دو دسته فولادی و آهنی تقسیم بندی میشود، که در ادامه برای درک و اطلاع بیشتر از آنها برای شما شرح خواهیم داد.

فولادی: از این لوله ها، در برخی اوقات برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده‌ می‌شود ولی در اصل استفاده ی بیشتر آن برای تهویه است. جنس این لوله‌ها از فولاد نرمی است که در ساختن آن ورق فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده درز آن را جوش‌ می‌دهند و سپس آن‌ها را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ‌زدگی‌ها در یک وان آبکاری روی اندود گالوانیزه‌ می‌کنند. این نوع لوله‌ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کم‌تری دارند و کلیه اسیدهایی که برای چدن مضر هستند فولاد گالوانیزه را هم خراب‌ می‌کنند .

آهنی: جنس این لوله‌ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه‌های درز جوش بهم جوش داده‌ می‌شود و سپس لوله را در فلز روی مذاب فرو‌ می‌برند. به همین علت آن‌ها را لوله‌های با درز نیز‌ می‌گویند. این نوع لوله‌ها از رنگ تیره و خاکستریشان شناخته‌ می‌شوند. و عموماً به دو صورت سبک و متوسط تولید‌ می‌شوند.

و در نتیجه تمامیه لوله های گالوانیزه (فولادی و آهنی) در شاخه‌های ۶ متری و دو سر دنده با قطر اینچ تا ۸ اینچ تولید‌ می‌‌شوند. اسم این لوله ها معمولا از روی قطر آنها که بزرگ‌تر از قطر داخلی و کوچک‌تر از قطر خارجی است مشخص میشود. و همچنین در بازار لوله‌ها را بر اساس نمره‌ می‌شناسند.

کاربرد لوله گالوانیزه

کاربرد لوله‌های گالوانیزه را فقط نمی‌توان به انتقال مایعات محدود کرد. این نوع لوله ها به دلیل داشتن مزایای بسیار زیادی که دارند، در بخش های دیگر همچون صنعت نیز مورد استفاده قرار میگرد. برای درک بهتر و بیشتر در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

این لوله به علت ویژگی ضد زنگ بودن در فضاهای باز و سرپوشیده مورد استفاده است. از مهم‌ترین کاربردهای این نوع لوله هم میتوان به جا به جایی آب گرم و سرد و همچنین مصارف دریایی نیز اشاره کرد. توجه داشته باشید که لوله گالوانیزه برای همه مصارف مناسب نمی‌باشد. برای مثال استفاده از این لوله ها برای انتقال و حمل و نقل گاز با یکسری ضرر ها به همراه است و مناسب برای مصارف زیر زمینی نیستند. موارد زیر نیز از کاربردهای لوله گالوانیزه در صنعت و مناطق مسکونی می‌باشد که عباتنداز:
• ساخت و ساز
• آب‌رسانی خانه‌های قدیمی
• لوله‌کشی آب و فاضلاب
• سیستم خط لوله
• خطوط انتقال سیال
• صنعت نفت و گاز
• تولید تجهیزات صنعتی
• کشاورزی
• سیستم آب‌رسانی
• سازه‌های فلزی
• دکل‌های مخابراتی
• در قسمت‌هایی که مقاومت و استحکام فولاد مورد نیاز باشد مانند داربست، نرده محافظ و …

عوامل موثر بر قیمت لوله گالوانیزه

توجه داشته باشید که قیمت لوله گالوانیزه به عواملی که در ادامه برای شما نام خواهیم برد بستگی دارد. ولی این را هم باید دانست که با تمامیه این موارد این مدل لوله از لحاظ قیمت در محدوده متوسطی قرار دارد. یکی از مواردی که هنگام خرید لوله گالوانیزه باید به آن توجه کنید این مسئله است که موقع نصب رنگ این محصولات شبیه به رنگ فلز نیکل است. با این حال با افزایش سن لوله، این رنگ ممکن است تغییر کند و بسیار کدر یا تیره‌تر شود. این یک فرایند طبیعی است و به خاطر شرایط محیطی رخ می‌‌دهد و جای نگرانی‌ای وجود ندارد.

اگر به طور خلاصه بخواهیم به یک لیستی از تاثیرات قیمت بر لوله های گالوانیزه برسیم، میتوانیم به این موارد اشاره کنیم که عبارتنداز:

  • قیمت ارز
  • مواد اولیه
  • مسائل سیاسی
  • مشخصات و پردازش لوله‌های گالوانیزه
  • عرضه و تقاضا
  • هزینه حمل‌ونقل

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول