سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

لوگوی فولاد مهراد
3854300-50313

با ما در تماس باشید

قیمـت روز انواع مقاطع فولادی در

فولاد مهراد

قیمـت روز تمامی لوله ها
نامقطر (mm)طول (m)ضخامت (mm)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3/4 اینچ26.762.523 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/2 اینچ21.362.529 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ60.362.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½-1 اینچ48.362.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ42.262.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ33.462.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ26.76223 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ21.36229 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ60.36229 بهمن 140250,445 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ48.36229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ42.26229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ33.46229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.96340.523 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر736333.523 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.36327.823 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.36322.623 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.26319.923 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.4631624 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.76313.224 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.36310.724 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.36363.524 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.36351.724 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.66346.224 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.962.534.124 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر7362.52825 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.762.51125 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.362.59.325 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.362.553.625 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.362.543.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.662.539.225 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.362.523.525 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.362.51925 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.262.516.725 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.462.513.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.96227.525 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر736222.825 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.762925 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.362825 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.66231.225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.3621925 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.36215.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.26213.725 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.46210.225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ60.36225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ48.36225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ42.26225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ33.46225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ26.76225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ21.36225 بهمن 140250,600 تومان
لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.563.561.51415 اسفند 140228,050 تومان
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.56061.513.229 بهمن 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.55461.511.929 بهمن 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.55061.511.22 اسفند 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.54861.510.52 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.54561.59.929 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.54261.59.229 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.53861.58.329 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.53561.57.729 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.53261.5730 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.52561.55.530 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.52261.54.830 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.52061.54.430 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1486171 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 145616.61 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 142616.22 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 138615.61 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 135615.21 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 132614.72 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 125613.72 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 122613.31 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1206132 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 118612.71 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 116612.41 اسفند 140249,665 تومان
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1136122 اسفند 140249,690 تومان
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 110611.51 اسفند 140251,480 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 2 اینچ63.934.517 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 1 اینچ63.725.51 اسفند 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/4 1 اینچ63.622.317 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1 اینچ63.415.717 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 3/4 اینچ62.99.517 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 اینچ62.88.7818 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 2 اینچ63.63118 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 1 اینچ63.221.317 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/4 1 اینچ63.218.617 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1 اینچ63.214.717 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 3/4 اینچ62.69.117 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 اینچ62.67.818 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 5 اینچ64.897.1415 اسفند 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 4 اینچ64.471.5218 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3.5 اینچ64.463.4818 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3 اینچ6450.2218 بهمن 1402

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2.5 اینچ6440.8618 بهمن 1402

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ63.932.5218 بهمن 140245,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ63.724.4218 بهمن 140237,235 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ63.620.5818 بهمن 140237,235 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ63.415.0618 بهمن 140245,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ62.910.218 بهمن 140246,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ62.87.6818 بهمن 140246,900 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 5 اینچ64.88115.218 بهمن 1402

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3 اینچ64.0550.8218 بهمن 1402

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2.5 اینچ63.6539.0618 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 4 اینچ64.8597.221 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3.5 اینچ64.572.621 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ63.2518.8421 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ63.6530.621 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ63.2521.6621 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ63.2514.6421 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ62.659.4821 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ62.657.3221 بهمن 140235,775 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز562.517.515 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز56535.512 اردیبهشت 140346,363 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز56214.512 اردیبهشت 140341,818 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز562.51612 اردیبهشت 140341,818 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق56214.512 اردیبهشت 140341,365 تومان
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق562.517.7512 اردیبهشت 140341,365 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان56214.512 اردیبهشت 140341,820 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان562.517.512 اردیبهشت 140341,820 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا56214.512 اردیبهشت 140340,645 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا562.517.512 اردیبهشت 140339,372 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران562.517.512 اردیبهشت 140340,825 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران56214.512 اردیبهشت 140340,825 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان562.517.512 اردیبهشت 140338,636 تومان
لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان562.518.216 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان56214.512 اردیبهشت 140339,545 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان5621616 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری562.517.512 اردیبهشت 140341,860 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری56214.512 اردیبهشت 140341,860 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی562.21617 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی562.517.7517 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی56214.512 اردیبهشت 140340,210 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.362.57.912 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.362.55212 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.662.537.3412 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.962.532.62 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر7362.526.81 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.362.522.212 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.362.517.812 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.3639.42 اسفند 140224,400 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.36362.32 اسفند 140220,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.66344.82 اسفند 1402تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.96339.23 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر736332.23 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.36326.53 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.36321.35 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.26318.65 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.46314.75 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.76311.95 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.36350.45 اسفند 140236,100 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.262.515.512 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.462.512.312 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.762.59.812 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.362.54212 اردیبهشت 140339,300 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر21.36212.48 اسفند 140221,740 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.3626.212 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.3625212 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.66229.912 اردیبهشت 1403تماس بگیرید
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.96226.112 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر736221.512 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.36217.712 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.36214.212 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.4629.812 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.7627.812 اردیبهشت 140340,340 تومان
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.36233.612 اردیبهشت 140340,340 تومان
قیمـت روز لوله داربستی
نامقطر (inch)قطر (mm)طول (m)محل بارگیریضخامت (mm)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز"11/256کارخانه2.517.515 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز"11/256کارخانه535.512 اردیبهشت 140346,363 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز"1 1/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140341,818 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز"1 1/256کارخانه2.51612 اردیبهشت 140341,818 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140341,365 تومان
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق"11/256کارخانه2.517.7512 اردیبهشت 140341,365 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140341,820 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان"11/256کارخانه2.517.512 اردیبهشت 140341,820 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140340,645 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا"11/256کارخانه2.517.512 اردیبهشت 140339,372 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران"11/256کارخانه2.517.512 اردیبهشت 140340,825 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140340,825 تومان
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان"11/256کارخانه2.517.512 اردیبهشت 140338,636 تومان
لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان"11/256کارخانه2.518.216 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140339,545 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان"11/256کارخانه21616 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری"11/256کارخانه2.517.512 اردیبهشت 140341,860 تومان
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140341,860 تومان
لوله 5 داربستی 16 کیلویی"11/256کارخانه2.21617 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی"11/256کارخانه2.517.7517 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی"11/256کارخانه214.512 اردیبهشت 140340,210 تومان
قیمـت روز لوله گاز
نامقطر (inch)طول (m)محل بارگیریضخامت (mm)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله گازی توکار کچو سایز 2 اینچ"26کارخانه3.934.517 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 1 اینچ"11/26کارخانه3.725.51 اسفند 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/4 1 اینچ"11/46کارخانه3.622.317 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1 اینچ"16کارخانه3.415.717 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 3/4 اینچ"3/46کارخانه2.99.517 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 اینچ"1/26کارخانه2.88.7818 بهمن 140236,240 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 2 اینچ"26کارخانه3.63118 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 1 اینچ"11/26کارخانه3.221.317 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/4 1 اینچ"11/46کارخانه3.218.617 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1 اینچ"16کارخانه3.214.717 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 3/4 اینچ"3/46کارخانه2.69.117 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 اینچ"1/26کارخانه2.67.818 بهمن 140235,320 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 5 اینچ"56کارخانه4.897.1415 اسفند 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 4 اینچ"46کارخانه4.471.5218 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3.5 اینچ4.46کارخانه4.463.4818 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3 اینچ"36کارخانه450.2218 بهمن 1402

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2.5 اینچ"2.56کارخانه440.8618 بهمن 1402

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ"26کارخانه3.932.5218 بهمن 140245,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ"11/26کارخانه3.724.4218 بهمن 140237,235 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ"11/46کارخانه3.620.5818 بهمن 140237,235 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ"16کارخانه3.415.0618 بهمن 140245,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ"3/46کارخانه2.910.218 بهمن 140246,900 تومان
لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ"1/26کارخانه2.87.6818 بهمن 140246,900 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 5 اینچ"56کارخانه4.88115.218 بهمن 1402

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3 اینچ"36کارخانه4.0550.8218 بهمن 1402

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2.5 اینچ"2.56کارخانه3.6539.0618 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 4 اینچ"46کارخانه4.8597.221 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3.5 اینچ"3.56کارخانه4.572.621 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ"11/46کارخانه3.2518.8421 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ"26کارخانه3.6530.621 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ"11/26کارخانه3.2521.6621 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ"16کارخانه3.2514.6421 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ3.46کارخانه2.659.4821 بهمن 140235,775 تومان
لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ"1/26کارخانه2.657.3221 بهمن 140235,775 تومان
قیمـت روز لوله گالوانیزه
نامقطر (inch)قطر (mm)طول (m)محل بارگیریضخامت (mm)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه قزوین2.523 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه قزوین2.529 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه قزوین2.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½-1 اینچ"11/248.36کارخانه قزوین2.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ"11/442.26کارخانه قزوین2.525 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه قزوین2.529 بهمن 140246,690 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه قزوین223 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه قزوین229 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه قزوین229 بهمن 140250,445 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ"11/248.36کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ"11/442.26کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه قزوین229 بهمن 140247,145 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه323 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر"5141.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر"4114.36کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه324 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه2.524 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر"5141.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر"4114.36کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه2.525 بهمن 140229,360 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه2.525 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه2.525 بهمن 140255,185 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه2.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه2.525 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر"388.96کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر"21/2736کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر"3/426.76کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر"1/221.36کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر"31/2101.66کارخانه225 بهمن 1402تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر"260.36کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر"11/248.36کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر"11/442.26کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر"133.46کارخانه225 بهمن 140252,685 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ"260.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ1-1/248.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ1-1/442.26کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ"133.46کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ"3/426.76کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ"1/221.36کارخانه اصفهان225 بهمن 140250,600 تومان
قیمـت روز لوله مبلی
نامقطر (mm)طول (m)محل بارگیریضخامت (mm)وزن هر شاخه (kg)بروزرسانیقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.563.56کارخانه خلیج فارس1.51415 اسفند 140228,050 تومان
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5606کارخانه خلیج فارس1.513.229 بهمن 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5546کارخانه خلیج فارس1.511.929 بهمن 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5506کارخانه خلیج فارس1.511.22 اسفند 140226,606 تومان
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5486کارخانه خلیج فارس1.510.52 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5456کارخانه خلیج فارس1.59.929 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5426کارخانه خلیج فارس1.59.229 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5386کارخانه خلیج فارس1.58.329 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5356کارخانه خلیج فارس1.57.729 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5326کارخانه خلیج فارس1.5730 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5256کارخانه خلیج فارس1.55.530 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5226کارخانه خلیج فارس1.54.830 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5206کارخانه خلیج فارس1.54.430 بهمن 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1486کارخانه خلیج فارس171 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1456کارخانه خلیج فارس16.61 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1426کارخانه خلیج فارس16.22 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1386کارخانه خلیج فارس15.61 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1356کارخانه خلیج فارس15.21 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1326کارخانه خلیج فارس14.72 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1256کارخانه خلیج فارس13.72 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1226کارخانه خلیج فارس13.31 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1206کارخانه خلیج فارس132 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1186کارخانه خلیج فارس12.71 اسفند 140249,645 تومان
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1166کارخانه خلیج فارس12.41 اسفند 140249,665 تومان
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1136کارخانه خلیج فارس122 اسفند 140249,690 تومان
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1106کارخانه خلیج فارس11.51 اسفند 140251,480 تومان

لوله فولادی چیست ؟

لوله مقطعی استوانه ای شکل بوده که در دو نوع درز دار و یا بدون درز ساخته می شود و این محصول توخالی است و از جنس فولاد می باشد. و کاربرد فراوانی در صنایع لوله کشی (Piping) شامل انتقال نفت، گاز، آب و سایر سیالات دارد. این لوله های فولادی معمولا در طول های 6 و 12 متر تولید شده و معمولا هم در همین طول ها نیز به کار برده می شود. لوله های فولادی 6 متری اغلب برای مصارف لوله کشی صنعتی و لوله های فولادی 12 متری نیز به منظور استفاده در خطوط انتقال به کار برده می شوند و جالب است بدانید از لوله های فولادی تنها در انتقال مایعات و سیالات استفاده نمی شود و در فصل های کوتاه می توان از این لوله ها برای انتقال مواد جامد نیز استفاده کرد.

هرچه این لوله ها از لحاظ کیفیت و ضخامت بیشتر باشند با اطمینان خاطر بیشتر و در زمانی کوتاه تر می توان حجم زیادی از مواد را انتقال داد و هزینه های بالای خرید و نصب این لوله ها را تا حد زیادی کاهش داد.

این لوله های فولادی در جنس های مختلف پلاستیکی، فولادی، بتنی، پی وی سی، استیل، آلومینیوم و غیره تولید می شود.

انواع لوله فولادی

اگر بخواهیم لوله هارو به طور کلی بررسی کنیم، لوله های فولادی به دو دسته درزدار و بدون درز تقسیم بندی میشوند که در هر دو حالت، ابتدا مواد اولیه به شکل بلوم و بیلت در آمده تا پس از آن با نورد به شکل ورق در آیند. بعد از آن ورق ها را به همان دو دسته ای که گفتیم تقسیم بندی میکنند و در آخر نیز لوله ها را در اندازه های استاندارد برش میزنند.

لوله فولادی بدون درز

لوله‌های بدون درز که در بازار آهن به لوله‌های مانیسمان هم شناخته میشود، توسط مانیسمان، یک صنعتگر آلمانی در قرن نوزدهم ابداع شده‌. این نوع لوله‌ها همانطور که از اسمشان هم مشخص است، هیچ درزی ندارند و به طور یکنواخت و هموار تولید می‌شوند. در ایران، لوله‌های بدون درز با روش بیلت یا اکستروژن و روش ریخته‌گری تولید می‌شوند.

لوله بدون درز به دلیل عدم وجود درز، مقاومت و استحکام بالایی دارد و برای انتقال در زیرزمین بهترین گزینه است. علاوه بر تحمل فشار زیاد، جریان انتقال نیز در این لوله‌ها بسیار سریع است. لوله بدون درز از کیفیت، امنیت و دقت بسیار بالایی برخوردار است.

لوله فولادی درز دار

لوله‌های درزدار عموماً دارای ضخامت کمتری هستند و با استفاده از روش نورد پیوسته تولید می‌شوند.

کاربر میتواند با توجه به نیازهای خاص و شرایط محیطی، لوله‌های بدون درز و درزدار را خود انتخاب کند. هر کدام از این نوع لوله‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فرد خود را دارند و شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره درباره لوله‌های فولادی، با مجموعه پرتلاش ما در فولاد مهراد تماس بگیرید.

 کاربرد لوله فولادی

در صنایع مختلف، مخصوصا در صنعت ساختمان سازی استفاده از لوله فولادی بسیار کاربرد دارد. این لوله‌ها در برابر فشار و خوردگی مقاومت بالایی دارند و بیشترین استفاده آنها برای انتقال مایعات و سیالات است. هر چقدر که ضخامت و کیفیت لوله فولادی بیشتر باشد، میزان تحمل فشار آن هم بالاتر است. این لوله‌ها کاربرد بسیاری در صنعت ساخت‌وساز داشته و برای انواع لوله‌کشی توکار و روکار ساختمان استفاده می‌شود. اگر بخواهیم به کاربرد های دیگر لوله فولادی اشاره ای بکنیم میتوان به استفاده در :

  •  ساخت لوازم خانگی
  •  صنعت خودروسازی
  • صنعت ساختمان‌سازی
  • داربست
  •  پل‌سازی
  •  صنعت کشاورزی
  •  مراکز تفریحی
  •  ساخت تجهیزات پزشکی

عوامل مؤثر بر روی قیمت نهایی لوله

موارد مختلفی میتواند بر روی قیمت لوله اثر گذار باشد که برای اطلاع بیشتر شما به چند نکته از آن مختصر اشاره میکنیم:

قیمت دلار

قیمت دلار، یکی از مهم‌ترین مواردی است که بر روی قیمت لوله مانیسمان و به طورکلی لوله‌های فولادی اثر می‌گذارد. البته خارج از این بحث نیست که قیمت دلار بر تمام بازارهای کشور اثر می‌گذارد و بازار خرید و فروش محصولات فولادی نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین جهت باید قبل از هرچیز به قیمت دلار توجه داشته باشیم.

البته باید این را هم بدانیم که افزایش قیمت دلار خود به دلیل افزایش قیمت طلا است؛ پس کلیه کاربران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که بالارفتن قیمت طلا سبب بالا رفتن بیشتر قیمت دلار و در آخر افزایش کلی تمامی محصولات فولادی از جمله قیمت لوله خواهد شد.

میزان نرخ تورم

به طور کلی تورم یعنی افزایش ناگهانی قیمت‌ها. الان چندین سال است کشور ما با تورم وحشتناکی رو به رو بوده است ک قطعاً این موضوع علاوه بر تأثیر بر روی قیمت محصولات مختلف، بر روی قیمت لوله مانیسمان و لوله‌های فولادی نیز اثر خواهد گذاشت. حالا تا زمانی که این تورم موجود در کشورمان آن طور که باید کنترل نشود، قیمت این محصولات نیز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

حمل‌ونقل

یکی دیگر از دلیل های تاثیر گذار بر قیمت لوله های فولادی، هزینه حمل و نقل این محصولات است. طبیعتاً این محصول پس از تولید در کارخانه باید به محل مدنظر کاربر انتقال یابند. این امر نیز بدون استفاده از خدمات حمل‌ونقل امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به همین دلیل باید گفت که هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل نیز از فاکتورهایی است که کلیه خریداران باید پیش از تخمین قیمت نهایی به آن توجه کنند.

قیمت لوله مبلی امروز

بررسی قیمت لوله مبلی روزانه برای خریداران و فعالان در صنایع مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این اقدام به دلیل عوامل متعددی تاثیرگذار بر قیمت و تامین محصولات می‌باشد. اگر شما در ابتدای پروژه و سفارشات خود بخواهید بودجه مورد نیاز را تعیین کنید از جمله نکات مهم و تاثیر گذاری که باید به آن توجه زیادی داشته باشید انتخاب لوله مورد نیاز شماست. با دریافت قیمت روزانه لوله، از مراکز معتبر خریداران و تامین‌کنندگان می‌توانند بودجه‌های خود را به‌طور دقیق‌تر تعیین و برنامه‌ریزی کنید. علاوه بر این، دریافت قیمت روزانه به صنایع مختلف این امکان را می‌دهد تا با بررسی رقابتی قیمت‌ها، شما بتوانید مصولات بهینه برای کاربرد مورد نظرتان را انتخاب کنید. دریافت و بررسی قیمت لوله امروز به عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت تجارت و تامین مواد مورد نیاز در صنایع مختلف به شمار می‌رود. تجار و تامین‌کنندگان با داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز از قیمت‌ها می‌توانند بهتر از گذشته عمل کرده و کارایی تجارت خود را افزایش دهند.

اطلاعات بیشتر ...
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول